Обществено Мнение
Запазва се високата подкрепа на членството в ЕС

Национално представително изследване
АЛФА РИСЪРЧ
Април 2004 г.


Изследването на обществените нагласи към Европейския съюз от април 2004 година показва, че подкрепата за присъединяването към ЕС продължава да е устойчиво висока:
- 72% от пълнолетните жители на страната са на мнение, че България няма бъдеще извън Евросъюза.
- 66 на сто биха гласували за присъединяването към ЕС, ако в момента се провежда референдум по този въпрос.
- 62% смятат, че членството ще донесе на България повече ползи, отколкото ограничения.
- 70% изразяват желание България в най-голяма степен на прилича на европейските държави.

Паралелно със запазващата се преобладаващо позитивна нагласа към Съюза, сред българското общество се проявяват и някои напрежения към процеса на евроинтеграция. В тяхната основа стои постепенното осъзнаване на конкретните ангажименти, които страната трябва да поеме с членството. В резултат се наблюдават промени в отношението към присъединяването към ЕС в следните аспекти:
- Нараства делът на гражданите, които смятат, че присъединяването към ЕС ще донесе повече ограничения, отколкото ползи (от 24% на 31% за последните шест месеца).
- Намалява тежестта на тезата, че ЕС води преговорите с България, неравнопоставено, от позицията на по-силния и нараства дела на българите, които го приемат като процес между равноправни партньори.

Т.е., наблюдава се (макар все още не толкова ясно изразено) повишаване на запознатостта с процеса на евроинтеграция. То от своя страна се отразява на нагласите към ЕС и към членството на България в него.Ако следващата неделя се провежда референдум за членство на България в ЕС, как бихте гласували?


Кое е най-добро за България?


До коя група страни е най-близка България и на кои бихте искали да прилича?


©SG 2003