Комуникация
Брошура “Европа за бизнеса”

Министерство на външните работи издаде в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС брошура “Европа за бизнеса”. Изданието е предназначено за управители на малки и средни фирми, еднолични търговци и предприемачи. Тя има за цел да обърне внимание върху някои от най-важните промени в бизнес средата вследствие на поетите ангажименти в преговорни процес на страната към ЕС и да подготви предприемачите за новите по-високи изисквания, ката че българските стоки и услуги да станат конкурентоспособни на Общия европейски пазар. Брошурата представя кратка и синтезирана информация по всяка тема, като са посочени множество източници на информация за последните нововъведение, закони, наредби, стандарти и споразумения. Предоставена е информация за европейски проекти и програми, които биха улеснили българския бизнес в предприсъединителния период. Изданието е разпространено сред бизнес средите със съдействието на Министерство на икономиката, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Съюза на работодателите, BIBA, Фондация “Отворено общество”.

Тук може да видите корицата
Тук може да видите изданието в PDF форматПакет с информационни материали, представящи България

В рамките на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС Министерството на външните работи издаде пакет с информационни материали, представящи България, който съдържа папка, брошура с основна политическа и икономическа информация за страната, карта на България със снимки на туристически и културни обекти, пощенска картичка.

Изданието има за цел да изгради сравнително пълна картина за цялостния живот на страната, напредъка й в процеса на присъединяване към ЕС и да я представи като достоен кандидат за членство в ЕС. Предвижда се да бъде разпространено до висшата държавна администрация, деловите среди и журналисти от страните членки на ЕС чрез нашите дипломатически представителства там.

©SG 2003